Wat is doping

Doping zijn stoffen of methoden die door sporters gebruikt worden om betere prestaties te kunnen leveren. Maar waar ligt nu precies de grens, of met andere woorden wat is doping nu precies? De officiele definitie van doping luidt: ‘Doping is een overtreding van één of meer specifieke artikelen uit het dopingreglement’. Dit houdt in onder doping stoffen en methoden worden verstaan die door het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA) van het Internationaal Olympische Comité verboden zijn. Het WADA onderscheidt op de dopinglijst drie categorieën die ieder weer onderverdeeld zijn in groepen: Categorie I: verboden stoffen Categorie II: verboden methoden Categorie III: stoffen verboden in bepaalde sporten

Wanneer komt een stof of methode op de WADA-dopinglijst? Een stof of methode wordt op de dopinglijst geplaatst indien deze aan twee van de hieronderstaande drie criteria voldoet. De stof of methode is: 1) prestatiebevorderend 2) schadelijk voor de gezondheid 3) in strijd is met de normen en waarden sport.