WADA Dopinglijst 2008

WADA dopinglijst per 1 januari 2008

Het gebruik van elk geneesmiddel moet worden beperkt tot medische indicaties.

I. Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband en buiten
wedstrijdverband
Verboden stoffen
S1. Anabole middelen
S2. Hormonen en verwante stoffen
S3. Bèta-2 agonisten
S4. Hormoon-antagonisten en modulatoren
S5. Diuretica en andere maskerende middelen

Verboden methoden
M1. Verbetering van het zuurstoftransport
M2. Chemische en fysieke manipulatie
M3. Genetische doping

II. Stoffen en methoden verboden binnen wedstrijdverband
S6. Stimulantia
S7. Narcotica
S8. Cannabinoïden
S9. Glucocorticosteroïden

III. Stoffen verboden in bepaalde sporten
P1. Alcohol
P2. Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen)

IV. Specifieke stoffen

* Alle geïnhaleerde bèta-2 agonisten behalve salbutamol (vrij salbutamol plus het glucuronideconjugaat) groter dan 1000 ng/ml en Clenbuterol (dat onder S1.2 Andere anabole middelen staat);
* Alfa-reductase remmers, probenecide;
* Cathine, cropropamide, crotetamide, efedrine, etamivan, famprofazon, fenpromethamine, heptaminol, isomethepteen, levmetamfetamine, meclofenoxaat, p-methylamfetamine, methylefedrine, nicethamide, norfenefrine, octopamine, ortetamine, oxilofrine, propylhexedrine, selegiline, sibutramine; tuaminoheptaan en elk ander stimulantium dat niet met name genoemd wordt onder sectie S6 maar waarvan een sporter kan vaststellen dat het voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in sectie S6.
* Cannabinoïden;
* Alle glucocorticosteroïden;
* Alcohol;
* Alle bètablokkers.